Firma Handlowo-Usługowa Auto-Handel Grzegorz Krokowicz realizuje projekt pt. "Zakup specjalistycznej kabiny lakierniczej, myjni bezdotykowej oraz instalacji fotowoltaicznej celem zwiększenia konkurencyjności firmy i zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności"

Inwestycja obejmuje:

1) zakup specjalistycznej kabiny lakierniczej.

2) zakup myjni bezdotykowej.

3) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

4) zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi myjni, które umożliwi zarządzanie jej zasobami z poziomu aplikacji

5) finansowanie wynagrodzeń właściciela i nowego pracownika

Celem końcowym, jaki Wnioskodawca chce osiągnąć jest rozwój wysokiej jakości usług lakierniczych dla branży motoryzacyjnej, zarówno na własny użytek (pielęgnacja auta przed odsprzedażą) jak i dla klientów detalicznych, którzy chcą skorzystać z usług lakierni. Drugim celem jest prowadzenie do oferty zupełnie nowych usług – działalności myjni samoobsługowej. Pozwoli to na dywersyfikację źródeł przychodów. Usługi myjni cieszą się obecnie powszechnie dużym zainteresowaniem, natomiast w okolicy brakuje podobnego obiektu, stąd duże szanse na powodzenie przedsięwzięcia.

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji celów szczegółowych, do jakich należy zaliczyć:

- powiększenie zasobów technicznych przedsiębiorstwa o specjalistyczną kabinę lakierniczą, obiekt myjni oraz instalację fotowoltaiczną,

- rozwój zasobów osobowych przedsiębiorstwa o 1 nowy etat dla pracowników technicznych,

- poszerzenie oferty Wnioskodawcy o możliwość realizacji lakierowania oraz mycia pojazdów,

- zwiększenie przychodów Wnioskodawcy.
Całkowita wartość projektu: 600 600,00 pln
Wkład funduszy europejskich: 428 400,00 pln
Projekt realizowany w ramach Działania II.3.1 „Innowacje w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.