Wymagane dokumenty do rejestracji sprowadzonego pojazdu za granicy (Holandii).

1)

Dokument przeniesienia własności tj. umowa zakupu lub faktura w przypadku przedsiębiorcy prowadzącym działalność w zakresie obrotu pojazdów nie wymagana jest zagraniczna faktura lub umowa zakupu.

2)

Dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku Holandii jest to I-część dowodu rejestracyjnego, II-część dowodu rejestracyjnego oraz 1b t.z. małe R D W, w przypadku gdy pojazd przyjechał na własnych kołach i otrzymał tablice ex-portowe jest wymagane duże R D W, na którym są nadane tablice wywozowe. Oczywiści wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

3)

W przypadku pojazdów osobowych wymagane jest potwierdzenie zapłaty akcyzy z urzędu celnego.

4)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego t.z. VAT-25 w przypadku gdy importerem jest osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku firm wystarczy faktura VAT lub VAT-marża.

5)

Przegląd techniczny t.z. zerowy dla pojazdów które zostały wyrejestrowane za granicą lub nie posiadają aktualnego badania technicznego.

6)

Oświadczenie o tablicach rejestracyjnych gdy pojazd przyjechał bez tablic rejestracyjnych a jeśli posiada to tablice.

7)

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS dotyczy firm posiadających osobowość prawną

8)

Opłaty t.j. opłata recykling-owa w wysokości 500 zł t.z. (złomowanie) oraz opłata rejestracyjna w wysokości 256 zł.